Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư 
Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng.
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- Chân khí đỏ, pét đỏ đổi shop tỷ võ
- OPEN S04  Liên Minh  vào 10h ngày 15/08/2017
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh
- 7 tướng liên minh mới trong quay tướng
-Hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục

Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      Giới thiệu

ĐẠI TÔNG SƯ  Bấm vào đây để Gia nhập Group thảo luận nhé!

 

BQT TTPGAME.COM