Trang chủ      HỒN TAM QUỐC      New update cho web game chiến thuật Hồn Tam Quốc

Giới thiệu đến  tất cả  thành chủ  quan tâm đến web game chiến thuật  thời gian thực,nói về tam quốc là thời kỳ phân tranh giữa 3 thế  lực,Ngô quốc  đứng  đầu là Tôn Quyền,Thục Quốc chúng ta nghĩ đến Lưu Bị,Gia Cát Lượng ,ngũ hổ tướng,Ngụy Quốc  nghĩ  đến gian hùng Tào Tháo.Tất cả đều được tái hiện trên  game chiến thuật thời gian thực Hồn Tam Quốc,các bạn trở thành các thành chủ  giúp đỡ cho những thế  lực mà mình yêu thích,chiêu mộ những danh tướng  huyền thoại,tham gia những trận đánh ngút trời,còn trần trừ gì nữa  mà  ko thử nghiệm phiên bản cập nhật sắp tới tại Hồn Tam Quốc .

  1. Cập nhật thêm 3 chiến tướng tam quốc.

          a. Chiến tướng Hoàng Nguyệt Ảnh .

             Hoàng Nguyệt Ảnh là vợ của Gia Cát Lượng là người mưu lược vô song là người luôn đứng sau Gia Cát Lượng trong              những chiến thuận quân sự mà ông đưa ra :

chỉ  số lv1 cho chiến tướng Hoàng Nguyệt Ảnh : dẫn binh 6k,công kick 15k,thể lực 15k ,skill  hộ thuẫn hấn  thụ sát thương toàn quân ta .

b. chiến Thần Mã Siêu .

   Mã Siêu là 1 trong ngũ hỗ tướng nhà thục  là một chiến tướng bất khả chiến bại trên chiến trường .

thông số Chiến Tướng Mã Siêu lv1: dẫn binh 9k , công kick 21k thể  lực 21k  skill thiết kỵ đột kick gây sát thương cho toàn thể địch 

C. Chiến Thần Trương Phi

   Trương Phi cùng với  Chiến Thần Mã Siêu  trong Bộ Ngũ Hổ Tướng,thần lực vô biên,nói đến  trương phi các bạn nghĩ đến đây là 1 tướng hữu  dũng vô mưu,nhưng trong hồn tam quốc Trương phi đươc buff toàn chỉ số biến  anh trở thành thánh trên  chiến trường 

 

dẫn binh 12k skill Đơn Dương Xuất Kích  tấn công toàn quân địch,vỗ càng cao độ bá càng tăng 

 

2. Cập Nhật Sét Đồ Mới [Huyết Ma]

 

dẫn binh mỗi vật phẩn  là 1k full set 8k gấp 10 lần sét ma vương 

 3. Cập nhật sự kiện 30.4 các bạn cứ online là nhận quà .

 mở ra các bạn sẽ nhận danh vọng và công huân đặc biệt là ngọc cấp 8 

 

 ngoài ra còn cập nhật hệ thống vip , skil,thương thành,và nhiều bản cập nhất mới nhất 

 

chiến trường ác liệt còn trần trừ gì nữa mà không khám phá  game Tam Quốc Chiến Vua   game Chiến Thuật Thời Gian Thực !

 

                                                                                                        Thay Mặt BQT Trân Trọng Thông Báo !