Trang chủ      HỒN TAM QUỐC      Open server Game Hồn Tam Quốc S02 Lữ Bố 10h ngày 24/04/2017

Open  Server  S02 Lữ Bố  10h ngày 24/04/2017 Game Hồn Tam  Quốc

Hỗ  trợ Tân Thủ:

       Tài nguyên 999k mỗi loại tài nguyên

  • Hỗ Trợ Vip 20 (siêu Bá )
  • Hỗ Trợ tướng cam Tướng đỏ
  • Hỗ trợ ngọc cấp 7
  • Hỗ Trợ sét đồ cam
  • Hỗ Trợ Vipcode Tân Thủ

 nhận ngay vip 20 khi vào ganme  

 

 vip 20

 khai mở sự kiện  30.4 

 thời gian bắt đầu từ ngày 24.04.2017 đến hết ngày 02.05.2017  gói quà sự kiện 30.04  sẽ được bán trong thương thành với giá 1 xu  mở ra các bạn sẽ được nhận công huân và danh  vọng và  ngọc cấp 8

 

 thông tin cập nhật phiên bản mới các bạn có thể theo dõi   Tại Đây

các ban lên page  theo dỗi để nhận code có giá  trị 

 

                                                                                        BQT Trân trọng thông báo đến các quý bằng hữu gần xa !