Trang chủ      THIẾT KỴ TAM QUỐC      Bảo trì S01 Thiết kỵ

BQT xin thông báo vấn đề Bảo trì S01 Thiết kỵ 

  • Thời gian bảo trì từ 16h00-17h30
  • Trong thời gian này sẽ xảy ra tình trạng dis thường.
  • Sau khi hoàn tất bảo trì sẽ cập nhật VIP Code up VIP 12

BQT chân thành cáo lỗi về bất tiện này!