Trang chủ      THIẾT KỴ TAM QUỐC      Bảo trì SERVER Thiết kỵ

BQT xin thông báo vấn đề Bảo trì S01 Thiết kỵ 

  • Thời gian bảo trì từ 13h-15h ngày 14/04/2017
  • Sau khi hoàn tất bảo trì  các bạn chơi lại  bình thường 

BQT chân thành cáo lỗi về bất tiện này!

!