Trang chủ      THIÊN THIÊN HUYỄN LINH      OPEN Thiên Thiên Huyễn Linh S01 FREE

BQT Đã thống nhất OPEN FREE Game Mobile Thiên Thiên Huyễn Linh (Tam Quốc 3D)

Cụ thể như sau:

  • 100 Triệu KC, 100 Triệu Đồng khi tạo nhân vật.

  • VIP 15, Sau khi làm nhiệm vụ tân thủ (Đạt LV 5). Vào trong rương sử dụng 1 vật phẩm VIP sẽ lên VIP 15.

BQT Trân trọng thông báo và chúc các bạn vui vẻ!