Trang chủ      THIÊN THIÊN HUYỄN LINH      Bảo trì Thiên Thiên Huyễn Linh S01

BQT tiến hành bảo trì cập nhật tính năng và mở các hoạt động trong game Thiên Thiên Huyễn Linh

Cụ thể

- Bảo trì từ 13h00-15h00 ngày 30-04-2017

Bảo trì S01 Thiên Thiên Huyễ Linh

Trong thời gian bảo trì các bạn không thể đăng nhập game!

BQT TTPGAME Xin thông báo và chân thành cáo lỗi vì bất tiện này, Mong các bạn thông cảm!