Trang chủ      THIÊN THIÊN HUYỄN LINH      Bảo Trì Máy Chủ

BQT xin thông báo !!!

-Bảo trì máy chủ Thiên Thiên Huyễn Linh và Võ Học Đại Tông Sư

-Thời Gian kết thúc bảo trì ; 11h30 ngày 07/06/017

Mong các Qúy thành chủ thông cảm về sự bất tiện này.

Thân!!!