Trang chủ      ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG      Update Sự Kiện Ngưu Lang,Chức Nữ

-Sự kiện ngưu lang,chức nữ dựa trên câu truyện Ngưu Lang Chức Nữ

-Các vật phẩm cần gồm: ngưu lang, chức nữ,mảnh vải,ngưu,cầu ô thước....

-Vật phẩm sự kiện để nhằm thúc đẩy và kích thích gamer lên rơi ở gần như các mức độ mỏ và tiền sơn mọi người dù mới chơi hay đã lâu đều có thể farm công băng như nhau

-Song song với sự kiện lần này thì sự kiện Lưỡng Nghi Thần Rương vẫn tiếp tục kéo dài tới ngày 22/08

-Update sự kiện đồng thơi tăng tỉ lệ rớt vật phẩm nhiệm vụ danh tiên.

-Update sét đồ của các vị quân chủ lever 101 trở lên.

BQT thông báo để các vị thành chủ có được thông tin chính xác và sớm nhất về các hoạt động của game.

    Chúc Các Qúy Thành Chủ Online Vui Vẻ !!!!