KÍNH GỬI QUÝ THÀNH CHỦ THÂN MẾN  , THAY MẶT BQT THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN BỘ THÀNH CHỦ  UPDATE MỚI  VÀ OPEN S02 TRIỆU VÂN  CHO GAME THIẾT KỴ TAM QUỐC NỘI DUNG CỤ THẾ NHƯ SAU :

OPEN S02 TRIỆU VÂN  VÀO 10h  NGÀY 26/07/2017 GAME THIẾT KỴ TAM QUỐC 

+ HỖ TRỢ TÂN THỦ 

   Free vip 8,rương đồ  cấp 50 

   Free knb nhận thưởng mỗi ngày 

   Free  thần thú,thần tướng triệu vân ,thần binh

   Free triệu ngân lượng mỗi ngày online nhận thưởng

+ UPDATE  HỆ THỐNG  QUÀ NHẬN VIP MỚI

+ UPDATE HỆ THỐNG  ONLOINE NHẬN THƯỞNG

+ UPDATE  HỆ THỐNG THƯƠNG THÀNH MỞ BÁN  VẬT PHẨM  MỚI

Trang chủ      THIẾT KỴ TAM QUỐC      Danh sách máy chủ
MÁY CHỦ MỚI
TẤT CẢ MÁY CHỦ