OPEN S77 vào lúc 10h00 ngày 10/04/2022
Hỗ trợ Tân Thủ:
+ Free 500 000 000 KNB
+ Free 50 000 000 Đồng Khóa

+ Update boss sự kiện mới,online nhận ngàn quà đặc biệt
+ Rương trang bị cam 40 +30 sao x30 (mở ra ngẫu nhiên có 1 trang bị Cam 40 +30 sao)
+ Và những vật phẩm giá trị khác!

OPEN S76 vào lúc 10h00 ngày 10/03/2022
Hỗ trợ Tân Thủ:
+ Free 500 000 000 KNB
+ Free 50 000 000 Đồng Khóa

+ Update boss sự kiện mới,online nhận ngàn quà đặc biệt
+ Rương trang bị cam 40 +30 sao x30 (mở ra ngẫu nhiên có 1 trang bị Cam 40 +30 sao)
+ Và những vật phẩm giá trị khác!

BQT xin thông báo Kết quả đua top S75 Ngày 28-02-2022

OPEN S75 vào lúc 10h00 ngày 14/02/2022
Hỗ trợ Tân Thủ:
+ Free 500 000 000 KNB
+ Free 50 000 000 Đồng Khóa

+ Update boss sự kiện mới,online nhận ngàn quà đặc biệt
+ Rương trang bị cam 40 +30 sao x30 (mở ra ngẫu nhiên có 1 trang bị Cam 40 +30 sao)
+ Và những vật phẩm giá trị khác!

S01 Thiên Ngoại Phi Tiên chính thức OPEN vào lúc 10h ngày 27-01-2022

  • Thời gian: 10h ngày 27.01.2022
  • NHẬN 2 TỶ KNB trong 1 tháng để chơi game

BQT xin thông báo Kết quả đua top S74 Ngày 24-01-2022

OPEN S74 vào lúc 10h00 ngày 16/01/2022
Hỗ trợ Tân Thủ:
+ Free 500 000 000 KNB
+ Free 50 000 000 Đồng Khóa

+ Update boss sự kiện mới,online nhận ngàn quà đặc biệt
+ Rương trang bị cam 40 +30 sao x30 (mở ra ngẫu nhiên có 1 trang bị Cam 40 +30 sao)
+ Và những vật phẩm giá trị khác!

Tin mới từ BQT TTPGame,

Gane Mobile Đại Tông Sư sắp được hồi sinh...

Thông tin chính thức về game sẽ được cập nhật thêm