Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư 
Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng.
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- Chân khí đỏ, pét đỏ đổi shop tỷ võ
- OPEN S04  Liên Minh  vào 10h ngày 15/08/2017
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh
- 7 tướng liên minh mới trong quay tướng
-Hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục

Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      Tải về
Vui lòng đăng nhập trước khi tải về!