OPEN S61 vào lúc 10h00 ngày 30/01/2017

OPEN S61 vào lúc 10h00 ngày 30/01/2017

OPEN S61 vào lúc 10h00 ngày 30/01/2017
- Hỗ trợ Tân Thủ:
+ Free 500 000 000 KNB
+ Free 50 000 000 Đồng Khóa
+ Rương trang bị cam 40 +30 sao x30 (mở ra ngẫu nhiên có 1 trang bị Cam 40 +30 sao)
+ Và những vật phẩm giá trị khác!


SỰ KIỆN ĐUA TOP HẤP DẪN S61

- Thời gian bắt đầu đua TOP: Vào lúc 10h00 ngày 30/01/2017
- Kết thúc TOP: Vào lúc 14h00 ngày 10/02/2017

1. Cấp độ S61

TOP 1:

+ 20 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 20 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 03 Kỵ chiến
+ 300 Tiền Đồng

TOP 2:
+ 15 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 15 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 02 Kỵ chiến
+ 200 Tiền Đồng

TOP 3,4,5:
+ 10 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 10 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 01 Kỵ chiến
+ 100 Tiền Đồng

2. Lực chiến S61

TOP 1:

+ 20 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 20 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 03 Kỵ chiến
+ 300 Tiền Đồng

TOP 2:
+ 15 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 15 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 02 Kỵ chiến
+ 200 Tiền Đồng

TOP 3,4,5:
+ 10 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Nội công)
+ 10 Đại Huyền Tử Bảo Thạch (Ngoại công)
+ 01 Kỵ chiến
+ 100 Tiền Đồng

Lưu ý: Mỗi nhân vật có thể nhận được cả 02 phần thưởng!

BQT DKVS2

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online