Thông Tin Cập Nhật Update Ngày 20/11/2017

BQT thông báo !!!

Thông tin chi tiết update ngày 20/11/2017 như sau:

-Chỉnh sửa sét đồ và pháp bảo Vương Mẫu Nương Nương

-Chỉnh lại tỉ lệ rớt đồ tại tiên sơn

-Ađ chiêu quân Hiên Viên tại tất cả các thành

-Cập nhật quest 2 danh tiên Thần NA TRA và YÊU HỒ ĐẮC KỶ

 Vậy BQT xin thông báo tới các quý thành chủ.

Chúc các quý thành chủ online vui vẻ !!!https://images.ttpgame.com/di/BCI7/23574412_262955564231196_974565246_n.jpg

Bình luận
0
Online