BIGUPDATE TÍNH NẮNG MỚI TẠI ĐKVS2

BIGUPDATE TÍNH NẮNG MỚI TẠI ĐKVS2

NỘI DUNG BIGUPDATE TẠI ĐKVS2 CỤ THỂ NHƯ SAU:

VÀO 10h NGÀY 19/02/2017 BQT SẼ TIẾN THÀNH BIGUPDATE  ĐKVS2

  1. UPDATE HỆ THỐNG NGỌC  HUYẾT MA BẢO THẠCH , HUYẾT MA 1* BẢO THẠCH , HUYẾT MA 2* BẢO THẠCH

  

 

 2. UPDATE HỆ THỐNG  HỢP THÀNH  THẦN THÚ  ĐẠI CHIẾN   THÔNG TIN CHI TIẾT:

 THẦN THÚ TIẾN HÓA ĐAN CẤP 21,22,23

 

 

 QUÝ THÀNH CHỦ VUI LÒNG XÓA CACHE ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI !  PHIÊN BẢN UPDATE LÀ :Version: 0.1.8.4

THAY MẶT BQT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ THÀNH CHỦ !

TTPGAME.COM © 2013~2023 - V2.1
0
Online