Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Hướng dẫn tạo tài khoản Game Võ lâm tranh bá 1381

Chào Đại hiệp!

Bổn trang xin hướng dẫn đại hiệp tạo tài khoản để gia nhập Võ lâm tranh bá

Chức năng tạo tài khoản trong Võ lâm tranh báo đã tắt nên không thể tạo đc!

Để có tài khoản các bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Tạo tài khoản tại cổng game ttpgame.com nếu chưa có.
  • Đăng nhập bằng tài khoản của bạn tại cổng game ttpgame.com
  • Vào phần game Võ lâm tranh bá (Menu Mobile -> Võ lâm tranh bá, hoặc theo liên kết ttpgame.com/games/13-vo-lam-tranh-ba.html
  • Sau khi vào hệ thống tự đồng bộ tài khoản và Đại hiệp có thể Đăng nhập bằng chính tài khoản này trong game Võ Lâm Tranh Bá.

Lưu ý: Tài khoảng dùng chung mọi game và có thể chuyển Coin, Coim KM vào bất kỳ game nào kể cả game Võ Lâm Tranh Bá

 

Bổn trang xin thông báo quý Đại hiệp!