Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      OPEN S01 Nhật Nguyệt - Đại Tông Sư (V50) 6521

BQT Xin trân trọng thông báo về việc open s01 Nhật Nguyệt - Game Đại Tông sư

  • S01 Thời gian chính thức open 14h00.
  • Phiên bản Nhật Nguyệt Đại Tông Sư - VIP 50
  • Tân thủ: VIP 50. xxx Triệu KNB
  • Dùng tài khoản BaiDu để đăng nhập vào game.
  • Cập nhật các hoạt động theo thời gian

BQT TTPGAME