UPDATE MỚI NHẤT NGÀY 19/03/2018

Thông Tin Chi Tiết Update ngày 19/03/2018

-Chỉnh sửa quest Tri Ân Khách Hàng đã có thể trả nhiệm vụ

-Update lại chỉ số quân đội tiên sơn 6, giảm bớt sức mạnh để quý thành chủ có thể thử sức.

-ADD sự kiện cá tháng 4.

-Thêm quest thú cưỡi Dương Tiễn, Khổng Tuyên, và đặc biệt có Phục Tàng Long (Vật phẩm rớt tại ts6 tầng 10, hoặc mua tại thương thành)

-Cùng với hàng loạt chỉnh sửa nhỏ khác.

-Chú Ý: xóa cache trước khi vô game để cập nhật thông tin update mới nhất !!!

  Chúc Qúy Thành Chủ Online Vui Vẻ !!!

Bình luận
0
Online