Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Khai mở Sever Test [ Đấu Phá Thương Khung ] 4203

Các bằng hữu hóng Đấu Phá Thương Khung có nóng lòng không ạ
BQT TTPGAME quyết định mở Sever test vào thứ 4 ngày 10-1-2018
thời gian test tùy thuộc vào số lỗi mà bằng hữu báo lên cho BQT
những tính năng và hoạt động của sever
+Tu Hành
- Thiên Phần Tháp
- Di Tích Cổ
- Đấu Trường
- Mỏ tài nguyên
- Đan Tháp 
- Hồn Điện
+Sự kiện hot
- Suối nước nóng
- Tiện thần bí
- Thành tựu
- Đấu giá
+Phó bản
- NV phó bản theo cốt truyện
- Phó bản tinh anh 
- Thần long bảo tàng 
- Thiên sơn huyết trì
- Dương hỏa cồ đàn
- Thiên hồn mộ địa
- Sào huyệt thần hoàng
+Hệ thống bang hội liên minh
- Shop liên minh
- Liên minh trang bá.
+một số hoạt động khác
- Huyết chiến hỗn điện 
- Quan tinh 
- Thần vũ
Hệ thống tu luyện cảnh giới
Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. 
và còn rất nhiều hoạt động đang đợi quý bằng hữu khám phá
Chúc các bạn vui vẻ !!!