Thông báo tổng kết sự kiện đua top S62 ,S61 máy chủ DKVS2

Thông báo tổng kết sự kiện đua top S62 ,S61 máy chủ DKVS2

BQT chân  trọng thông báo tổng kết sự kiện đua top S62, S61 máy chủ DKVS2. Cụ thể như sau:

 

Top lc server S61

 

Top lc server S62:

Code nhận thưởng vào Chức năng nhận Code để xem code của mình.

 

BQT trân  trọng thông báo!

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2023 - V2.1
0
Online