Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Khai mở máy chủ S2 sever Ưng Vương game Võ Lâm Tranh Bá Mobile !!!!! 3490

BQT xin trân trọng giới thiệu S02 Ưng Vương Game Võ Lâm Tranh Bá Mobile

  1. Thời gian OPEN lúc 10h00 ngày 01-05-2017
  2. Hỗ trợ tân thủ: VIP 14 và 150 000 KNB (nhận ngay 100K và 50K nhận vào ngày 4 và ngày 6 trong quà đăng nhập).

Sự Kiện Đua Top Đấu Trường

Thời gian từ ngày mở server đến 0 giờ ngày 26/4/2017

  • Top 1: 10 tr Bạc- 500k KNB-150 mảnh Độc Cô Cầu Bại 
  • Top 2: 8 tr Bạc-300k KNB-100 mảnh Độc Cô Cầu Bại 
  • Top 3: 5 tr Bạc-200k KNB-80 mảnh Độc Cô Cầu Bại 
  • Top 4: 3 tr Bạc-100k KNB-50 mảnh Tiểu Long Nữ 
  • Top 5: 1 tr Bạc-50k KNB-50 mảnh Dương Quá

 

BQT TTPGAME xin thông báo đến Đại hiệp!