Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN BAIDU BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI ẢO 6798

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN BAIDU BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI ẢO
- Đầu tiên các bạn tìm và tải app Textplus về
- Đăng kí tài khoản tại Textplus.
- Sau khi đăng kí, tạo 1 số ĐT Mỹ (Mã quốc gia +1)
- Bây giờ vào game nó yêu cầu nhập số ĐT để nó gửi mã, đầu số mặc định của nó là +86 bạn hãy chọn +1.
- Bạn điền nhập số ĐT Mỹ vừa tạo vào.
- Sau 1 lúc app Textplus sẽ có thông báo là 1 tin nhắn,
- Bạn mở tin nhắn ra lấy mã trong tin nhắn rồi điền vào game.

Chúc thành công!