CẬP NHẬT NGÀY 25/03/2018

BQT xin cập nhật thông tin chi tiệt cập nhật ngày 25/03/2018 như sau

-Cập nhật hoàn thiện BCS . K còn bị kẹt tướng nữa nhé. Nhưng cập nhật chuẩn lên tầng 5 bất chu sơn không còn dễ dàng gì qua được, hoặc có thể nói rất khó lòng vượt qua. ( 1 số pháp bảo gần như chỉ vô hiệu hóa,cấm ma được  nhỏ pháp bảo trong BCS nhé.)

-Cập nhật Cứ Điểm Chiến ( cập nhật từng cái 1 nhé )

-Cập nhật pháp bảo danh tiên cốt 55. Nên hãy cố gắng đánh TDDT để nhận được danh tiên.

-Cập nhật event Cá Thang 4. Mở  hên xui ra hàng loạt châu báu.

-Hé Lộ danh tính của 1 sô danh tiên trong thời gian sắp tới. 

-Chú Ý:

   -xóa cache trước khi vô game sau cập nhật ngày 25/03/2018

   - Những bạn sài wpe quá mức sẽ có những trường hợp bị lock IP tạm thời nhiều khi sẽ không vô game được.

BQT Thân Chúc Qúy Bằng Hữu Online Vui Vẻ !!!

Bình luận
0
Online