Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Event Đua Top S1 Đấu Giả [ DPTK ] 1662

 Event Đua Top S1 Đấu Giả 
Thời gian đua top bắt đầu từ 10h ngày 15-1 đến 2h ngày 25-1-2018 quà đua top sẻ được phát ngày 26-1-2018
Top Lực Chiên
Hạng 1 : 500K KNB + 1m Bạc
Hạng 2 : 300K KNB + 500K Bạc
Hạng 3 : 100K KNB + 300K Bạc
Hạng 4-10 : 50K KNB + 200K Bạc
Top Cấp
Hạng 1 : 500K KNB + 1m Bạc
Hạng 2 : 300K KNB + 500K Bạc
Hạng 3 : 100K KNB + 300K Bạc
Hạng 4-10 : 50K KNB + 200K Bạc
nhanh chân dành top thể hiện bản lĩnh nào