Thông báo tổng kết sự kiện đua top S65 máy chủ DKVS2

Thông báo tổng kết sự kiện đua top S65 máy chủ DKVS2

BQT chân  trọng thông báo tổng kết sự kiện đua top S65

máy chủ DKVS2. Cụ thể như sau:

Top lc server S65

Code nhận thưởng vào Chức năng nhận Code để xem code của mình.

 

BQT trân  trọng thông báo!

 

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online