Thông báo tổng kết sự kiện đua top S69 máy chủ DKVS2

Thông báo tổng kết sự kiện đua top S69 máy chủ DKVS2

BQT chân  trọng thông báo tổng kết sự kiện đua top S69

máy chủ DKVS2. Cụ thể như sau:

Top lc server S69

10 thành chủ có tên trên sẽ nhận quà  đua top S69

 

Code nhận thưởng vào Chức năng nhận Code để xem code của mình. : Tại Đây

                                                                                                                                      BQT trân  trọng thông báo!

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online