UPDATE SỰ KIỆN 30/4 VÀ 1/5 CHO DKVS2

UPDATE SỰ KIỆN 30/4 VÀ 1/5 CHO DKVS2

NỘI DUNG UPDATE TẠI ĐKVS2 CỤ THỂ NHƯ SAU:

VÀO 10h NGÀY 28/04/2017 BQT SẼ TIẾN THÀNH BIGUPDATE  ĐKVS2

1.UPDATE HỆ THỐNG HỢP THÀNH  THẦN THÚ  THÔNG TIN CHI TIẾT:THẦN THÚ TIẾN HÓA ĐAN CẤP 24 ĐẾN CẤP 28

HÌNH ẢNH THÔNG SỐ CỦA THẦN THÚ 24 ĐẾN 28

2.UPDATE SỰ KIỆN CHÀO MỪNG  NGÀY 30/4 VÀ 1/5

 NỘI DUNG CỤ THẾ  NHƯ SAU :

CÁC BẠN CHỌN HỢP THÀNH --> QUA TAB EVENTS > CHỌN SỰ KIỆN 30/4

 

VẬT PHẨM SỰ KIỆN  CHỈ RỚT RA TRONG MAP 55 ĐAO KIẾM CỐC BAO GỒM VẬT PHẨM " LÁ CỜ " VÀ "BÔNG HỒNG"

 

 PHẦN THƯƠNG VÔ CÙNG GIÁ TRỊ 

NGỌC CHIẾN THẦN SINH MỆNH CHỈ CÓ ĐƯỢC BẰNG CÁCH GHÉP NGUYÊN LIỆU TỪ SỰ KIỆN 30/4 VÀ 1/05

 UPDATE 2 NGOẠI TRANG LÔI ĐIỆN,LÔI tHẦN TRONG SỰ KIỆN  30/4 VÀ 1/05

NGOẠI TRANG LÔI ĐIỆN

NGOẠI TRANG LÔI THẦN

VÀ RẤT NHIỀU VẬT PHẨM CÓ GIÁ TRỊ KHÁC ĐANG CHỜ CÁC THÀNH CHỦ KHÁM PHÁ !

QUÝ THÀNH CHỦ VUI LÒNG XÓA CACHE ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI !  PHIÊN BẢN UPDATE LÀ :Version: 0.1.8.5

THAY MẶT BQT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ THÀNH CHỦ !

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online