[UPDATE ] SET 120 LV VÀ BOSS MỚI GAME DKVS2

[UPDATE ] SET 120 LV VÀ BOSS MỚI GAME DKVS2

NỘI DUNG UPDATE TẠI ĐKVS2 CỤ THỂ NHƯ SAU:

TRONG THỜI GIAN TỚI  BQT SẼ TIẾN THÀNH UPDATE  ĐKVS2

1.UPDATE  SET ĐỒ 120 LV CHO 4 PHÁI:

CẬP NHẬT CHANH UP SET ĐỒ 12X CHANH 120

ĐÂY CHÍNH LÀ NGUYÊN LIỆU ĐỂ CÁC THÀNH CHỦ UP LÊN SET 120 LV 

SET 12X  CÓ TÊN [BÀN CỔ]  VÀ CÓ GIA TĂNG THÊM THUỘC TÍNH VINH  DỰ CHO  SET 12X

ĐIỀU KIỆN ĐỂ UP SET ĐỒ 120 ĐƯỢC UP LÊN BẰNG ĐỒ HỎA THẦN 110 VÀ CHANH 120 

2.UPDATE 4 BOSS MỚI  

HÌNH ẢNH   BOSS MỚI  NHƯ SAU :

VÂT PHẨM RỚT RA VÔ CÙNG GIÁ TRI ĐẶC BIỆT  CÓ KHẢ NĂNG RỚT CHANH 12X 

3.UPDATE   HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢI

VÀ RẤT NHIỀU VẬT PHẨM CÓ GIÁ TRỊ KHÁC ĐANG CHỜ CÁC THÀNH CHỦ KHÁM PHÁ !

                                                                         QUÝ THÀNH CHỦ VUI LÒNG XÓA CACHE ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT

                                                                         THAY MẶT BQT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ THÀNH CHỦ !

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online