Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Bảo trì S01 Tạ Tốn - Võ Lâm Tranh Bá 1268

BQT tiến hành bảo trì S01 Tạ Tốn - Võ Lâm Tranh Bá

Cụ thể

- Bảo trì từ 07h00-09h45 ngày 01-05-2017

Trong thời gian bảo trì các bạn không thể đăng nhập game!

BQT TTPGAME Xin thông báo và chân thành cáo lỗi vì bất tiện này, Mong các bạn thông cảm!