Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      OPEN ĐẠI TÔNG SƯ S03 VÀO LÚC 14H NGÀY 03-07-2017 3090
Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư
Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng.
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- Chân khí đỏ, pét đỏ đổi shop tỷ võ
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- FIX MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh
- FIX một số tướng Kim dung
- FIX Set Chiến tỉ, Âm dương
- Thêm hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục
Thông tin chi tiết và hướng dẫn về game các bạn có thể vào group: https://www.facebook.com/groups/ttpgame
Hướng dẫn cơ bản về game các bạn dow tại phần Tệp của group nhé.