UPDATE SỰ KIỆN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

BQT thông báo chi tiế thông tin update như sau:

Thời gian: 10/04/2018

-Nội Dung:

 -Update sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương

-Uppdate 4 danh tướng: Nữ Oa,Phục Hy,Bàn Cổ,Lục Áp.

-4danh tướng này sau khi các bạn sử dụng vật phẩm chi hồn tướng ứng sẽ xuất hiện quest tướng đó

Vật phẩm có thể farm tại bcs5, tiên sơn 6 tầng 10 trở lên hoặc mua tại thương thành mục nhiệm vụ

-Quest pháp bảo hiện tại có Pháp Bảo và thú cưỡi Nữ Oa .

-Thay đổi 1 số Quest trang bị bá vương và bàn cổ.

Cùng 1 số thay đổi nhỏ khác. 

 

Chúc Qúy Thành Chủ Online Vui Vẻ !!!

Bình luận
0
Online