OPEN S08 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG - PHONG THẦN BẢNG

OPEN S08 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG - PHONG THẦN BẢNG

-Thời gian: 10h00 ngày 16/04/2018

-S08 sẽ được phát triển song song cùng với người a/e s07 của mình .

-Đảm bảo update đầy đủ sự kiện của cả 2 sever.

-Đảm bảo tính ổn định của các sever đắc kỷ.

-Hạn chế tối thiểu sử dụng các phần mềm auto ảnh hưởng tới sever (nhất là wpe)

  + SEVER mới Open cùng với đó là những hỗ trợ tân thủ đầy kích thích:

 -Lên quan chức toại sư nhận ngay : 5.000.000 thẻ quà tặng

 -Tăng tốc độ hành quân thời kỳ tân thủ

 -Tăng sản lượng thu tài nguyên

 -Tăng x2 kinh nghiệm chiến đấu

 -Tăng x5 thời gian xây dựng công trình...

Cùng với đó là rất nhiều hỗ trợ khác..

-Sever mới ngay từ đầu sẽ có các vật phẩm hỗ trợ tại thương thành như x5 kinh nghiệm đơn, các vật phẩm làm quest như  Dương Tiễn, Chung Qùy...

Hãy tham gia ngay hôm nay để trải nghiệm những trận chiến nảy lửa giữa các phe phái,bang hội...

Cùng với đó là Thưởng đua TOP cực kỳ hấp dẫn rành cho 10 vị thành chủ đứng đầu BXH:thời gian kết thúc 23h59 ngày 30/04/2018

      Thứ Hạng                                                    Tên Vật Phẩm
           1 PB Ngũ sắc thần phù + Sét Thương Thanh + thần thú chi noãn +30 huyết kỳ
           2 PB Ngũ sắc thần phù + Sét Thương Thanh  + thần thú chi noãn + 25 HK
           3  PB Định Hình Ôn + Sét Thương Thanh  + Thần thú chi noãn + 20 HK
          4 PB hồi 7% quân + Tam Thanh Bảo Rương x2 + Đặng Xà
          5 PB hồi 7% quân + Tam Thanh Bảo Rương x1 + Đặng Xà
          6 PB hồi 7% quân + Tam Thanh Bảo Rương x1 + Đặng Xà
        7+8 PB hồi 5% quân + Thần Nông Trang Bị Rương x4 + Đặng Xà
       9+10 PB hồi 5% quân + Thần Nông Trang Bị Rương x2 + Đặng Xà

Cùng với đó là sự kiện công Thiên Đình Đại Trận :

-Vị thành chủ nào có thể công thành công thiên đình đại trận sẽ nhận ngay phần thưởng quý giá:

  + Tam Thanh Trang Bị Rương x2

  + Cao Cấp tiên linh thạch x10

  + Đá Nữ Oa x5

  + Huyết Kỳ x10

Chúc các quý thành chủ sẽ dành được những giải thưởng cao quý..

Bình luận
0
Online