Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      [DPTK] Fix Lỗi và Update Event 1488

[Mobile] Đấu Phá Thương Khung 
Update Ngày 21-1-2018
Bổ sung vật phẩm vào Event đổi quà
Thêm trang bị Huyết Trọng (TC29), mãnh dị hỏa , mãnh tứ đại long vương và lông thần ( 1-2-3 ) vào Shop thần bí và vòng quay may mắn
thêm set trang bị Tường Thụy (TC29) trong phần nạp tích lũy
Thời gian sự kiện vòng quay bắt đầu từ ngày 21 đến hết ngày 24 sự kiện kết thúc trao thưởng. rs điểm mỗi ngày
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ