Thông báo tổng kết sự kiện đua top S70 máy chủ DKVS2

Thông báo tổng kết sự kiện đua top S70 máy chủ DKVS2

BQT chân  trọng thông báo tổng kết sự kiện đua top S70

máy chủ DKVS2. Cụ thể như sau:

Top lc server S70

10 thành chủ có tên trên sẽ nhận quà  đua top S70

Top LV, Top Lực Chiến Đẹp

Code nhận thưởng vào Chức năng nhận Code để xem code của mình. : Tại Đây

                                                                                                                                      BQT trân  trọng thông báo!

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online