Kết quả đua top Lực Chiến S71 ĐKVS2

Kết quả đua top Lực Chiến S71 ĐKVS2

BQT xin thông báo kết quả dua top Lực chiến tại S71 từ 10h ngày 31/12/2018 đến 21h ngày 16/01/2017 cụ thể như sau:

1. S71  Kaido  

2. S71  YêuTinh  

3. S71  20sen  

4. S71  tiêuphong

5. S71  †uấn

6. S71  Kiệtx  

7. S71  GameCF  

8. S71  KiếmMa  

9. S71  Progamer  

10. S71  CuuKiem  

 

Giftcoe được set trực tiếp vào tài khoản của các bạn. Các bạn hãy vào chức năng nhận code để dùng nhé!

BQT TTPGAME - DKVS2

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online