Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      Open S04 Liên Minh Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư vào 10h ngày 15/08/2017 3632

Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư 
Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng.
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- Chân khí đỏ, pét đỏ đổi shop tỷ võ
- OPEN S04  Liên Minh  vào 10h ngày 15/08/2017
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh
- 7 tướng Liên Minh Huyền Thoại mới trong quay tướng
-Hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục


Thời gian UPDATE  Tướng Liên Minh Huyền Thoại và OPEN S04 10h ngày 15/08/2017

Hình ảnh tướng mới trong phiên bản update

kick duyên phận tướng Liên Minh

Thông tin chi tiết và hướng dẫn về game các bạn có thể vô group: 

https://www.facebook.com/groups/ttpgame
Hướng dẫn cơ bản về game các bạn dow tại phần Tệp của group nhé.
link dowload:
https://app.ttpgame.com/nhatnguyetdaitongsu.apk
hoặc vô ttpgame.com lập tài khoản rồi tìm game đại tông sư dow về

Thay mặt BQT trân trọng thông báo !