UPDATE QUEST DANH TIÊN MỚI

BQT thông báo chi tiết thông tin update như sau:

Thời gian: 14/05/2018

-Nội Dung:

 -Update  như sau : Vật phẩm  mới danh tiên lệnh,dùng để đổi danh tiên đặc biệt và vật phẩm truyền thuyết

+Update quest danh tiên Tứ Hải Long Vương

update quest danh tiên Tứ Hải Long Vương

update quest danh tiên thái thượng lão quân

 

Trân trọng thông báo đến quỷ thành chủ,Chúc Qúy Thành Chủ Chơi Game Vui !

 

Bình luận
0
Online