Cập nhật vật phẩm mới Binh kỳ dẫn phù và Thần kỳ dẫn phù

BQT thông báo chi tiết thông tin cập nhật  tổng  hơp những thay đổi mới nhất cho Đăc Kỷ như sau:

Thời gian: 17/06/2018

1:Đồng vàng,Đồng bạc các bạn có thể kiếm được bằng cách sau :

  • Có thể có được từ quà online 3h
  • Các mỏ 
  • Tiên sơn
  • có thể giao dịch được

2.Vật phẩm Binh Kỳ Dẫn Phù chức năng tăng 70% lính mang theo cho tiên trong 8h

để nhận được bình kỳ dẫn tiên phù các bạn hoàn thành quest thiên mệnh Binh kỳ dẫn tiên phù:

3.Vật phẩm Thần Kỳ Dẫn Phù chức năng tăng 90% lính mang theo cho tiên trong 8h

để nhận được bình kỳ dẫn tiên phù các bạn hoàn thành quest thiên mệnh Thần kỳ dẫn tiên phù:

4. cập nhật thêm 2 quest  Thiên Mênh dùng để nhận X5 kinh nghiệm đơn và Hồn Kỳ

 

Quý thành chủ xin vui lòng xóa cache để cập nhật mới nhất cho đắc kỷ 

Cám ơn quý thành chủ đã theo dõi bài viết.BQT trân trọng thông báo !

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
0
Online