Bảo Trì Đắc Kỷ ngày 21/06/2018

Các Máy chủ Đác kỷ tiến hành bảo trì nâng cấp từ 08h đến 10h ngày 21/06/2018

Nội dung: Nâng cấp hệ thống, cập nhật Thương thành liên máy chủ.

Các máy chủ bảo trì: S07 và S08.

Tính năng shop liên server sẽ được mở hoạt động sau khi bảo trì hoàn tất.

Các máy chủ có thể thông thương với nhau là S07 và S08.

 

BQT TTPGAME xin trân trọng thông báo và mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn vui vẻ!

Bình luận
0
Online