Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Update Đấu Phá Thương Khung [ 8-3 ] 1817

Thông Tin Update Ngày 8-3

Cập nhật trang bị cao cấp vào Shop đồ thần và Shop Đồ Ma có thêm trang bị nâng sao pháp bảo

Cập nhật bộ trang bị Diệt Phật ( tư chất 30 )

Diệt Phât* Hắc Ma Rìu [ Tiệm Đồ Ma và Đánh Boss]

Diệt Phât* Hắc Ma Giáp [ Tiêu Hao Tích Lũy]

Diệt Phật* Hắc Ma Liên [Đổi Quà]

Diệt Phât* Hắc Ma Nón [Đổi Quà]

Full Set [ Nạp Tích Lũy ]

Hoạt động Ngày 8-3 đến 15-3

Cường Giả

May Mắn Ô Quay

Đoàn Mua