Tổng kết sự kiện đua top S72 ĐKVS

Tổng kết sự kiện đua top S72 ĐKVS

BQT đã tiến hành tổng kết lực chiến tại S72 với thứ tự như sau:

1.S72  666666
2.S72  MoiTapChoi
3.S72  NhãYT
4.S72  Zeus
5.S72  ChípXinh
6.S72  Henry
7.S72  LucKy2
8.S72  Nắng
9.S72  KimXinh
10.S72  bbbbbb1

Ngoài ra BQT còn thưởng cho toàn thể đại hiệp 10 đồng vàng.

BQT đã phát code, các bạn nhận Giftcode trước ngày 15/03/2018.

Vào trang https://ttpgame.com/user/gift.html để nhận Giftcode!

BQT DKVS2

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online