Tổng kết sự kiện đua top ST1 ĐKVS2

Tổng kết sự kiện đua top ST1 ĐKVS2

BQT đã tiến hành tổng kết lực chiến tại ST1 với thứ tự như sau:

top 10 thành chủ có lực chiến cao nhất nhận dược phần quà  đua top

 

BQT đã phát code, các bạn nhận Giftcode trước ngày 31/05/2018.

Vào trang https://ttpgame.com/user/gift.html để nhận Giftcode!

BQT DKVS2

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online