Trang chủ      ĐẠI TÔNG SƯ      Khai mở S5 ĐẠI TÔNG SƯ 10h10 10/10/2017 3313

Khai mở S5 ĐẠI TÔNG SƯ 10h10 10/10/2017

  • Ra mắt 5 tướng mới Mỹ Nhân ( Đổi trong shop đấu trường, tỉ võ và even hoạt động quay tướng!
  • Ra mắt 1 set trang bị mới Tằm Ma kích duyên cùng tướng trên

 

Thông tin thêm:

Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng. 
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh
- 7 tướng Liên Minh Huyền Thoại mới trong quay tướng
-Hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục

Thông tin chi tiết và hướng dẫn về game các bạn có thể vô group: 

https://www.facebook.com/groups/ttpgame