Cập nhật tướng cốt 60 và 65 ngày 10-09-2018

BQT TTPGAME xin thông báo bản cập nhật game Đắc kỷ trụ vương S07 và S08 như sau:

  • Thêm mới 3 bộ trang bị chủ tướng Phong thần cấp 110.

  • Mở nâng cốt cho các danh tiên Na Tra, Dương Tiển, Lôi Chấn Tủ, Đác kỷ, Vân Tiêu Tiên Tử, Không Tuyên từ 50 lên 60.

  • Mở nâng cốt cho các danh tiên Lê Sơn Lão Mẫu, Nam Cực Tiên Ông, Thiên Bồng Nguyên Soái từ 55 lên 65.

  • Thêm Nhiệm vụ đổi Ngọc rồng (hằng ngày, tối đa 10 lần)
  • Thêm Nhiệm vụ đổi trang bị chủ tướng (trong Thiên mệnh, Cần chức quan thái Phó)
  • Thêm nhiệm vụ đổi Tiên cốt lễ bao và tướng cốt lễ bao (trong Tu luyện, Cần chức quan thái bảo)
  • Thêm nhiệm vụ đổi Nguyên Thần Đại Tiên (Cần chức quan thái bảo).
  • Thay đổi trong thương thành, giới hạn mua Tiên thuật trong thương thành.
  • Và một số thay đổi khác...

Thời gian cập nhật: 08h đến 09h ngày 10/09/2018

Phạm vi cập nhật: S07 và S08

BQT xin chân thành cám ơn các bạn đã, đang, sẽ ủng hộ ttpgame trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới. Và BQT cũng hi vọng bản nâng cấp này mang lại niềm vui cho các bạn đam mê game Đắc kỷ!

Chúc sửc khỏe và chúc các bạn online vui vẻ!

BQT TTPGAME

Bình luận
0
Online