Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Event Đầu Tuần DPTK 1553

Event Đấu Phá Thương Khung

Đầu tuần BQT TTPGAME chúc các bạn có 1 tuần làm việc vui vẻ và thành công

nhầm đáp lại các bạn ủng hộ TTPGAME trong thời gian qua

BQT TTPGAME tặng tất cả Tài khoản Đấu Phá Thương Khung 10K KNB

thời hạn GIFCODE sẻ hết hạn trong ngày 12-3-2018

vào trang chủ TTPGAME để nhận code nha

chúc các bạn vui vẻ!!!