HƯỚNG DẪN NHẬN CODE CHO ĐKVS2 VÀ NHỮNG GAME KHÁC

HƯỚNG DẪN NHẬN CODE CHO ĐKVS2 VÀ NHỮNG GAME KHÁC

+Hướng đẫn nhận code cho dkvs2 và những game khác tại ttpgame.

bước 1:vào game tạo nhận vật kiểm tra thùng  đồ nhân vât

sau khi tạo nhân vật kiểm tra thùng đồ song ,các bạn ra làm sự kiện tại page :https://www.facebook.com/wwwttpgamecom/

để nhận code  cũng như tin tức về những code mình có thể nhận.sau khi có thông báo nhận được code từ page các  sang bước 2

bước 2:thoát khỏi trò chơi game để  nhận code  (phải thoát game mới nhận code được nhé) tiếp theo 

truy cập link :

https://ttpgame.com/user/gift.html

 

các bạn chọn gift  nới đây sẽ chứa tất cả thông tin về vipcode của tất cả game  mà bạn tham gia tại  ttpgame

sau khi chọn song sẽ như hình sau 

 trong danh sách giftcode của bạn  là code bạn được nhận sau đó bạn  đưa chuột chọn code muốn nhận. và code tự động add lên mục nhập giftcode mà bạn ko  phải nhận bằng tay.sau đó chọn  nhận code,sẽ  xuất hiện 1 thông  báo đã nhận code thành công như sau :

 

như  vậy bạn đã nhận code thành công.

bước 3 vào game xem :

đây là bảng thông  báo đang cập nhật để nhận quà từ code

và đây  là kết quả:

 

BQT Trân trọng thông báo đến các quý bằng hữu gần xa !

 

 

 

 

 

 

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online