Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Phát thưởng đua top Đấu Trường S2 VLTB Mobile server Ưng Vương !! 2209

Phát quà đua top đấu trường S2 VLTB Mobile server Ưng Vương !!!!!
Qua gần 2 tuần tranh đấu mặc dù có sai sót do anh Quản Trị game không phát thưởng đúng thời hạn thông báo.Cuối cùng bảng vàng top 5 Đấu Trường S2 VLTB Mobile server Ưng vương cũng có chủ.Với sự khẳng định bản lĩnh 5 vị Đại Hiệp đã trở thành Võ Lâm Ngũ Bá mới của S2 server Ưng Vương.Đó là:
- Top 1 LoongThan
- Top 2 Thu
- Top 3 FireGod
- Top 4 Dung
- Top 5 LaLy
Xin chúc mừng 5 vị Đại Hiệp và phần thưởng sẽ được phát nhanh chóng tới tài khoản của các vị đại hiệp.Lưu ý tài khoản chỉ có giá trị tồn tại trong 1 ngày nên các vị đạ hiệp nên nhanh chóng vào trang chủ để nhận và sử dụng
https://ttpgame.com/user/gift.html
Và đây là hình ảnh kiểm chứng