Thông báo về việc Gộp máy chủ S07 và S08 Đắc kỷ

Thông báo về việc Gộp máy chủ S07 và S08 Đắc kỷ

  • Thời gian tiến hành gộp máy chủ: 08h - 14h ngày 21/09/2018
  • Máy chủ: S07 và S08.

Một số lưu ý khi tiến hành gộp máy chủ:

  • Quy tắc gộp: Các thành chủ đã hoàn thành quan chức toại sư.
  • Mất danh thành đang chiếm giữ. Các tướng quân sẽ được triệu hồi về thành chính và ở trạng thái rãnh rỗi.
  • Các danh tướng được triệu hồi kèm theo trang bị trên người và quân đang dẫn theo.
  • Quân trong các danh thành đang chiếm giữ sẽ mất.
  • Bang hội và thành viên bang hội giữ nguyên.
  • Toa độ thành của các thanh chủ được chọn ngẫu nhiên.

Trong thời gian tiến hành gộp máy chủ các thành chủ sẽ không thể vào chiến đấu cũng như các hoạt động trong game S07 và S08. Sau khi gộp các thành chủ vẫn vào game như bình thường. Thành chủ đã chơi tại S07 vận chọn vào S07, và S08 thì vẫn chọn S08 như trước khi gộp.

BQT trân trọng thông báo và chúc các bạn online vui vẻ!

 

Bình luận
0
Online