Nâng cấp trong đắc kỷ ngày 10-10-2018

Có những thay đổi trong game Đắc kỷ ttpgame.com như sau:

  • Tấn công phá TDDT là 90s dù thành ở đâu.
  • Tính điểm tăng cấp sau khi phong thần dựa vào cốt.
  • Tính điểm công khi phi thăng, phong thần sẽ căn cứ vào cốt của thần tiên.

  • Máy chủ bảo trì tự động vào lúc 8h00 mỗi ngày và có thông báo trước 30 phút. Thời gian bảo trì mất từ 5 đến 10 phút.
  • Các nhiệm vụ khác không thay đổi và bổ sung nhiệm vụ đổi vật phẩm từ Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo nhận được khi các thành chuyển chuyển Coin vào game (Coin KM không nhận được) với tỉ lệ 10K Coin nhận được 10 Km Nguyên Bảo

BQT trân trọng thông báo và chúc các bạn online vui vẻ!

Bình luận
0
Online