OPEN S09 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG

OPEN OPEN S09 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG

 • SEVER mới Open cùng với đó là những hỗ trợ tân thủ đầy kích thích:
 • Hạn chế tối thiểu sử dụng các phần mềm auto ảnh hưởng tới sever (nhất là wpe)
 • Thời gian: 10h00 ngày 14/10/2018
 • Hỗ trợ tân thủ và thông tin máy chủ
  • Lên quan chức toại sư nhận ngay : 5.000.000 thẻ quà tặng
  • Tăng tốc độ hành quân thời kỳ tân thủ
  • Tăng sản lượng thu tài nguyên
  • Tăng x2 kinh nghiệm chiến đấu
  • Tăng x5 thời gian xây dựng công trình...
  • Cùng với đó là rất nhiều hỗ trợ khác..
 • Cùng với đó là Thưởng đua TOP cực kỳ hấp dẫn rành cho 10 vị thành chủ đứng đầu BXH:thời gian kết thúc 08h00 ngày 30/10/2018
  • Top 1: PB Ngũ sắc thần phù + Sét Thương Thanh + thần thú chi noãn +30 huyết kỳ
  • Top 2: PB Ngũ sắc thần phù + Sét Thương Thanh  + thần thú chi noãn + 25 HK
  • Top 3: PB Định Hình Ôn + Sét Thương Thanh  + Thần thú chi noãn + 20 HK
  • Top 4,5: PB hồi 7% quân + Tam Thanh Bảo Rương x2 + Đặng Xà
  • Top 6-10: PB hồi 7% quân + Tam Thanh Bảo Rương x1 + Đặng Xà
 • Cùng với đó là sự kiện công Thiên Đình Đại Trận, chỉ áp dụng 1 phần quà duy nhất dành cho người phá TDDT đầu tiên :
  • Tam Thanh Trang Bị Rương x2
  • Cao Cấp tiên linh thạch x10
  • Huyết kỳ Đại x 1
  • Hồn kỳ Đại x1

Chúc các quý thành chủ sẽ dành được những giải thưởng cao quý!

 

Bình luận
0
Online